úterý 12. března 2013

AutogramiádaVáženým čtenářkám, čtenářům, potažmo sběratelům podpisů!

Dne 21. března roku tohoto proběhne v prostředí slovutné literární kavárny Krakatit autogramiada Umrlčího tance!
Umrlčí tanec jest knihou pěknou, plnou originelních persón a nečekaných dějových zvratů, taktéž jazykem slušným a umně tvarovaným oplývající, k potěše čtenářů našich nadějným spisovatelem panem Danielem Tučkou sepsanou.
Kdo knihu zatím nečísti ráčil, jest tedy významně povzbuzen, aby tak učinil, anobrž i kupci zatím váhající jsou ze srdce zváni a přišedší mohou knihu sobě zde přímo zakoupiti.
Avšak! U příležitosti této proběhne loterie!! První 2 šťastlivci OBDRŽÍ ZDARMA autorem vlastoručně signované výtisky (každý  1 ks) A K TOMU plakát jinde nevídaný (možno též podepsati). Další 3 pak alespoň plakát samotný (též možno podepsati). Celkem 5 (slovy pět) výherců!!!!!
Autor by také rád dostál závazkům a dle slov svých ty z vás, kteřížto knihou zaujati dílo dvakrát či třikráte přečetli, pivem či nápojem přiměřeným  pohostil (1 ks/osoba).
A dále! Dozvíte se též o díle zgruntu novém, jež pracovním přízviskem PELYNĚK se zove, přímo z úst samotného tvůrce. Jde o román charakteru steampunkového, odehrávající se v kulisách světa páry a mechanických vynálezů všelikých, leč i okultních jevů jakýchsi nevysvětlitelných.
Budete mít tu čest státi u zrodu příběhu samého A NAVÍC jako spolutvůrce myšlenek v něm obsažených! Máte-li nápadů stran steampunku nevyužitých a chcete-li vidět jejich na stranách knihy ožít, na realizaci vlastní čas a chuti nemaje, zaručujeme Vám uvedení jména na samostatném listu i v tiráži! NIC NENÍ NEMOŽNÉ! SPLNÍME I VAŠE SNY!
(Autor a nakladatel si vymiňují právo zpracování podle vlastního uvážení v souladu s potřebami díla. Nevyžádané nápady se nevracejí.)
Vážené publikum - tato neopakovatelná událost Vám nesmí uniknout!

S uctivou poklonou se ráčí na shledání těšiti
pan Daniel Tučka a pan nakladatel Michael Bronec
P.S.:
Fotografie na tomto plakátku a v Galerii byly zhotoveny v muzeu Stará čistírna v Praze Bubenči. Doporučuji k návštěvě (www.staracistirna.cz)

Žádné komentáře:

Okomentovat